Terug naar homepage

Waarvoor staat Dagaz ?

Dagaz is één van de 24 tekens uit het runenschrift.  Het runenschrift is het oudste schrift dat door de Germanen gebruikt werd en dat bestaat uit 24 tekens. Het werd gebruikt van de 3de tot de 16-17de eeuw.  Ook de Vikings kenden het.  De runenstenen werden door de oud-Germaanse volkeren aangewend om de toekomst te voorspellen, door middel van het runenorakel.

DagazDagaz betekent dag, een grote verandering die onafwendbaar is, een verandering van 180°. Na de donkere nacht breekt altijd weer de dag aan, de zon die weer gaat schijnen.

Waarom heb ik voor deze naam gekozen?

Op het einde van mijn eerste Reiki-inwijding mocht ik van mijn Reiki-master een runesteentje trekken, dit was dagaz: het was heel treffend. Ik voelde dat op dat moment ook zo aan. Reiki zou een positieve invloed hebben in mijn leven.  Dankzij Reiki heb ik de stap gezet om mensen te gaan helpen en een eigen praktijk te starten, zodat ik mijn eigen pad kan volgen.

Ik hoop dit ook voor jou te kunnen betekenen: een positieve verandering, nieuwe hoop, nieuwe inzichten die een positieve wending kunnen zijn.  Zowel een positieve fysieke als emotionele en mentale verandering.

Terug naar homepage